Na doktora


Hudební hry / Úterý, Březen 19th, 2019

Tímto článkem spouštím novou kategorii svých příspěvků. Můžete se těšit na zpracované básničky, písničky a aktivity, které lze použít při hudebních hrách ve školce, doma nebo venku.

Pro svou první hudební aktivitu jsem zvolila básničku Ivana Blatného, která rozvíjí nejen smysl pro rytmus, ale i motorické dovednosti, vyjadřování a propojuje se i se zdánlivě odlišnými obory.


U nemocného

Pan doktor, klep – klep – klep,

poslouchal, měřil tep:

„Vypotit, prášek, kloktadlo!“

Všecko to dobře dopadlo.Rytmická část

Nejprve uděláme z básničky říkadlo a začneme ji deklamovat rytmicky. Podporujeme tím rozvoj rytmického cítění dětí.

Než se děti naučí slova, můžeme přednes doplnit pravidelným tleskáním, pleskáním, dupáním apod., abychom udrželi rytmus a tempo.


Ukazování příběhu

Následuje fáze ukazovací, kdy ukazujeme:

  • klep – předvádíme klepání
  • poslouchal – dáme ruku k uchu
  • měřil tep – prsty jedné ruky přiložíme na zápěstí druhé, abychom cítili tep
  • vypotit – dlaněmi se chytíme opačných paží (třeba jako kdyby nám byla zima)
  • prášek – předvedeme, že si dáváme do úst prášek
  • kloktadlo – předvedeme, že pijeme ze skleničky
  • Všecko to dobře dopadlo. – zatleskáme

Ukazování by měly děti zvládnout tak, aby byl zachován pravidelný rytmus.Melodická část

Říkadlo samozřejmě může být doplněno melodií, kterou může vymyslet vyučující sám, může zapojit děti a nebo se může inspirovat následujícím jednoduchým příkladem:

Melodie má stejný rytmus jako říkadlo a nacvičuje se bez textu například brumendem nebo na neutrální slabiku.

Text a melodii spojujeme následně.Výrazové odstíny

Když děti vše ovládají, může přijít na řadu hra Na doktora, kdy pomocí různé interpretace znázorňujeme, jestli je doktor mladý, starý, silný, hubený. Využíváme k tomu tempo, dynamiku – starý doktor bude pomalý, mladý rychlý, silný hlasitý a hubený tichý.

Dále se nabízí například poznávání doktora pomocí určitým způsobem zahrané melodie atd.Další aktivity

Nemusíme básničku pojmout jen hudebně, ale můžeme si s ní pohrát i napříč jinými obory. Například děti mohou nakreslit různé doktory a pak se je snažit zpěvem či deklamací zpodobnit. Vyučující může mít připravené obrázky a podle toho, který ukáže, děti svým zpěvem reagují. Dá se využít i zdravověda a zkoušet si měřit tep. Zajímavé mi při tvorbě této aktivity přišlo, že tep se nezkoumá palcem, ale ostatními prsty. Když se prý použije palec, můžeme cítit tep z palce a ne ze zápěstí. I já jsem se dozvěděla zajímavou věc 🙂

A nakonec můžeme využít i vyprávění a pomocí řízených otázek zkusit vymyslet příběh, který básničce předcházel.  

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *