Na doktora


Hudební hry

Tímto článkem spouštím novou kategorii svých příspěvků. Můžete se těšit na zpracované básničky, písničky a aktivity, které lze použít při hudebních hrách ve školce, doma nebo venku. Pro svou první hudební aktivitu jsem zvolila básničku Ivana Blatného, která rozvíjí nejen smysl pro rytmus, ale i motorické dovednosti, vyjadřování a propojuje se i se zdánlivě odlišnými […]

19.3.2019