Výchovné koncerty pro MŠ

Nabízím netradiční výchovné koncerty pro mateřské školky. Program je koncipován tak, aby se zapojilo co nejvíce dětí. Práce probíhá proto s menšími skupinkami maximálně o 25-30 dětech. Přijedu za Vámi do školky, nemusíte za mnou tedy nikam jezdit, a celé vystoupení proběhne ve Vaší třídě na koberci.

 

Setkání s písničkou

Toto vystoupení v sobě zahrnuje prvky jednoduchého poslechu, seznámení se s klarinetem, pohybově-hudební aktivity, zpěv atd. Děti klarinet uvidí, uslyší a dokonce si na něj budou moci „zahrát“. Procvičí se v poznávání melodií, zahrají si hry nejen pohybové, ale i hlasové, naučí se novou písničku a nakonec uslyší i hudební pohádku, ve které nechybí i hudební nástroje dětem méně známé.

Délka programu: 45 min

Leták ke stažení


 

Letem světem s klarinetem

Do vystoupení Letem světem s klarinetem se klarinet opět zapojí, nicméně bez podrobnějšího prohlížení, zkoumání a zkoušení. Program je vytvořen tak, aby děti slyšely nejen hudbu evropskou, ale i cizí, exotickou. Stejně ale jako u Setkání s písničkou, seznamování se s domácími i cizokrajnými melodiemi není náplní celého vystoupení. Děti jsou opět zapojeny do činnosti hudební i pohybové. Součástí jsou i hry s hlasem, hra na tělo atd.

Délka programu: 45 min

Leták ke stažení


 

S klarinetem za pohádkou

Třetí program, který v letošní sezoně nabízím, je celý protkán pohádkami. Děti uslyší nejen příběhy známé, ale i neznámé a vymyšlené a opět se stávají aktivní součástí celého vystoupení, jež propojuje vyprávění se zvuky, písněmi, rytmy, pohybem a hrami.

Délka programu: 45 min

Leták ke stažení


Kontakt